Sökresultat

Visar 57 sökresultat för "chalmers"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Senare del av program (enbart för studenter på Chalmers grundutbildningsprogram) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
ARKITEKTUR Chalmers tekniska högskola 21.09 21.15 1.60
ARKITEKTUR OCH TEKNIK Chalmers tekniska högskola 21.98 21.96 1.75
AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.65 17.82 1.45
BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.31 20.00 1.55
DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.16 18.98 1.50
ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.65 18.45 1.35
INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.25 21.42 1.65
INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.35 19.81 1.45
KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.61 18.90 1.25
KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.28 17.02 1.25
MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.11 18.91 1.40
TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.89 20.91 1.65
TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.35 19.54 1.65
VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.70 18.13 1.35
TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.59 19.90 1.60
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK Chalmers tekniska högskola 17.56 18.15 1.15
BYGGINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 17.35 17.36 1.20
DATAINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 17.52 17.89 1.35
ELEKTROINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 15.96 16.70 1.10
KEMIINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 16.56 16.51 1.00
MASKININGENJÖR Chalmers tekniska högskola 16.93 15.95 1.15
DESIGNINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.40 19.34 1.50
MEKATRONIKINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 16.58 16.37 1.25
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK Chalmers tekniska högskola 18.51 18.50 1.35
SJÖKAPTENSPROGRAM Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
SJÖINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
SJÖFART OCH LOGISTIK Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Maskinbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 11.00 10.00 0.15
Fartygsbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 15.80 16.10 0.70
TEKNISKT BASÅR Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 1.15
Sjöbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Automation och mekatronik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Bioteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Datateknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Elektroteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Industriell ekonomi, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Informationsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Kemiteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Kemiteknik med fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Maskinteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Teknisk fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Teknisk matematik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Datateknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Elektroteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Kemiteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Maskinteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Mekatronik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Sjökapten, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Sjöingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Sjöfart och logistik, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för ingenjörer och arkitekter med avslutad utländsk utbildning och utfärd Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Design och produktutveckling, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00