Antagningspoäng för TEKNISKT BASÅR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-95000

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.36 1.30 4.00
Urval 2 16.30 15.36 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade TEKNISKT BASÅR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2932

Antagna urval 1

402

Antagna urval 2

302

Under HT2016 sökte 2932 personer till TEKNISKT BASÅR vid Chalmers tekniska högskola varav 878 i första hand. Totalt antogs 402 personer i det första urvalet varav 240 var män och 160 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 302 personer varav 183 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.10 1.35 4.00
Urval 2 16.60 16.10 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade TEKNISKT BASÅR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3347

Antagna urval 1

408

Antagna urval 2

305

Under HT2015 sökte 3347 personer till TEKNISKT BASÅR vid Chalmers tekniska högskola varav 939 i första hand. Totalt antogs 408 personer i det första urvalet varav 235 var män och 170 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 305 personer varav 181 var män och 121 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.25 1.30 4.00
Urval 2 16.60 16.25 1.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade TEKNISKT BASÅR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3480

Antagna urval 1

413

Antagna urval 2

316

Under HT2014 sökte 3480 personer till TEKNISKT BASÅR vid Chalmers tekniska högskola varav 1007 i första hand. Totalt antogs 413 personer i det första urvalet varav 244 var män och 162 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 316 personer varav 189 var män och 122 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg