Antagningspoäng för Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm

Programkod: EHS-MRKAN

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 15.54 0.65 0.00 0.00
Urval 2 12.24 15.04 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 220 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm varav 21 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.26 16.56 0.95 0.00 3.50
Urval 2 15.23 13.61 0.35 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm antagningspoängen 17.26 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 228 personer till Kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm varav 32 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Enskilda Högskolan Stockholm

Andra utbildningar i