Antagningspoäng för utbildningar vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Om Ersta Sköndal Bräcke högskola
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:4

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogram Ersta Sköndal Bräcke högskola 17.76 17.73 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 16.09 16.41 0.65
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Ersta Sköndal Bräcke högskola 16.50 16.74 0.70
Socionomprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 19.17 19.05 1.05