Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogram vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Programkod: ESH-42098

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 17.73 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.56 16.97 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogram vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1825

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2020 sökte 1825 personer till Sjuksköterskeprogram vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 352 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 27 var män och 108 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 31 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.64 16.18 0.60 0.00 3.50
Urval 2 14.75 15.58 0.45 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogram vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 15.64 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1438

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under VT2020 sökte 1438 personer till Sjuksköterskeprogram vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 264 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 22 var män och 108 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 13 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal Bräcke högskola

Andra utbildningar i Stockholm