Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Programkod: ESH-42086

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 16.41 0.65 0.00 3.50
Urval 2 14.74 15.30 0.45 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2100

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

210

Under HT2018 sökte 2100 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 272 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 35 var män och 172 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 32 var män och 176 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.90 0.50 0.00 3.00
Urval 2 13.66 15.11 0.40 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1622

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

210

Under VT2018 sökte 1622 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 206 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 30 var män och 180 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 26 var män och 184 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal Bräcke högskola

Andra utbildningar i Stockholm