Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Programkod: ESH-42095

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.74 0.70 0.00 4.00
Urval 2 15.38 16.07 0.65 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.74 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1460

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 1460 personer till Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 222 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 22 var män och 118 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 20 var män och 119 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.28 15.44 0.40 0.00 3.00
Urval 2 13.13 14.79 0.25 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 14.28 i urvalsgrupp BI, 15.44 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

922

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

175

Under VT2019 sökte 922 personer till Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 153 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 30 var män och 143 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 23 var män och 151 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal Bräcke högskola

Andra utbildningar i Stockholm