Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Programkod: ESH-42090

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 19.05 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.74 18.67 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1579

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 1579 personer till Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 372 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 15 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.56 1.35 0.00 4.00
Urval 2 18.46 17.98 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1562

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 1562 personer till Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 356 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 7 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 8 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.82 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.70 18.52 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.82 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2560

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 2560 personer till Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 396 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 20 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 19 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal Bräcke högskola

Andra utbildningar i Stockholm