Antagningspoäng för utbildningar vid Ersta Sköndal högskola

Om Ersta Sköndal högskola
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:2

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Ersta Sköndal högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Socionomprogrammet Ersta Sköndal högskola 19.38 20.50 1.30