Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola

Programkod: ESH-42051

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 16.23 0.65 3.50
Urval 2 14.51 15.70 0.55 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 16.23 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1842

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

210

Under VT2017 sökte 1842 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 271 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 31 var män och 178 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 27 var män och 179 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.27 17.35 0.85 4.00
Urval 2 16.20 16.72 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 17.27 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3025

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

210

Under HT2016 sökte 3025 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 357 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 30 var män och 178 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 24 var män och 185 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.86 0.75 4.00
Urval 2 15.90 16.18 0.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2597

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

200

Under VT2016 sökte 2597 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 358 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 32 var män och 167 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 31 var män och 168 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.69 0.95 4.00
Urval 2 16.90 17.07 0.80 3.50
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3223

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

170

Under HT2015 sökte 3223 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 372 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 33 var män och 133 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 27 var män och 142 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 16.91 0.80 4.00
Urval 2 16.18 16.42 0.75 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2292

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under VT2015 sökte 2292 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 320 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 18 var män och 142 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 20 var män och 140 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.58 0.95 4.00
Urval 2 17.10 16.89 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.58 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2889

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

150

Under HT2014 sökte 2889 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 309 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 31 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 27 var män och 122 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.92 0.80 4.00
Urval 2 16.40 16.32 0.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1975

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under VT2014 sökte 1975 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 218 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 17 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 13 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal högskola

Andra utbildningar i Stockholm