Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola

Programkod: ESH-42029

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 20.50 1.30 4.00
Urval 2 18.60 19.48 1.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2867

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 2867 personer till Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 482 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 14 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.23 20.26 1.30 4.00
Urval 2 19.50 19.34 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 20.23 i urvalsgrupp BI, 20.26 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3375

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 3375 personer till Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 568 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 20.84 1.35 4.00
Urval 2 19.55 20.84 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 20.84 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3305

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 3305 personer till Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 551 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 15 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 16 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.15 20.32 1.45 4.00
Urval 2 19.83 20.00 1.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola antagningspoängen 20.15 i urvalsgrupp BI, 20.32 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3365

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 3365 personer till Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola varav 673 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 20 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 14 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal högskola

Andra utbildningar i Stockholm