Antagningspoäng för utbildningar vid Försvarshögskolan Stockholm

Om Försvarshögskolan Stockholm
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:3

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Försvarshögskolan Stockholm och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Försvarshögskolans kandidatprogram Försvarshögskolan Stockholm 20.60 20.30 1.40
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria Försvarshögskolan Stockholm 20.05 20.13 1.30
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap Försvarshögskolan Stockholm 21.20 21.05 1.50