Antagningspoäng för Försvarshögskolans kandidatprogram vid Försvarshögskolan Stockholm

Programkod: FHS-S1301

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 20.30 1.40 4.00
Urval 2 20.20 20.19 1.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Försvarshögskolans kandidatprogram vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1440

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

68

Under HT2014 sökte 1440 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram vid Försvarshögskolan Stockholm varav 479 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 30 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 29 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Försvarshögskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm