Antagningspoäng för Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm

Programkod: FHS-S1402

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 20.13 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.90 19.56 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 20.13 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 426 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm varav 87 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 21 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 17 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 20.00 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.82 15.76 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2019 sökte 318 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm varav 62 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.70 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.60 19.70 1.05 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 345 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm varav 63 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 22 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 19 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.90 1.35 0.00
Urval 2 18.91 19.90 1.15
För höstterminen år 2017 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 415 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm varav 61 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 13 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.88 1.35 4.00
Urval 2 19.53 19.88 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.88 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 435 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm varav 54 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 11 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 8 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.24 1.35 0.00
Urval 2 19.50 19.56 1.35
För höstterminen år 2015 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.24 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 451 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria vid Försvarshögskolan Stockholm varav 53 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 9 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Försvarshögskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm