Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Kemi och Teknik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L121

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.14 17.59 0.75 0.00
Urval 2 13.45 17.17 0.90
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Kemi och Teknik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.14 i urvalsgrupp BI, 17.59 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 102 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Kemi och Teknik vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Kemi och Teknik på Göteborgs universitet 21.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Kemi och Teknik vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg