Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L100

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.86 15.78 0.65 0.00 0.00
Urval 2 16.59 11.96 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.86 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2020 sökte 97 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Bild vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 0 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg