Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L105

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.64 0.85 0.00 0.00
Urval 2 15.40 16.64 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2020 sökte 148 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 7 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 17.77 1.05 0.00 0.00
Urval 2 0.00 14.01 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2019 sökte 94 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg