Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Biologi och F vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L132

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 0.00 1.85 0.00 0.00
Urval 2 19.48 0.00 1.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Biologi och F vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Biologi och F vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 0.65
Urval 2 17.65 0.65
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Biologi och F på Göteborgs universitet 18.05 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 26 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Biologi och F vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg