Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Tyska och Sven vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L169

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80
Urval 2 16.80
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Tyska och Sven på Göteborgs universitet 16.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 23 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Tyska och Sven vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg