Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Samhällskunskap, histori vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L133

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 17.02 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.50 17.02 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Samhällskunskap, histori vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 205 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Samhällskunskap, histori vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg