Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Matematik och Biol vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L188

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60
Urval 2 18.60
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Matematik och Biol på Göteborgs universitet 18.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 4 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Matematik och Biol vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg