Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Matematik och Kemi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L189

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04
Urval 2 15.04
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Matematik och Kemi på Göteborgs universitet 15.04 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 10 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Matematik och Kemi vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg