Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, filosofi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L303

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 18.36 1.20 0.00 4.00
Urval 2 17.52 19.17 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 18.36 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

371

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2019 sökte 371 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, filosofi vid Göteborgs universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 7 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 10 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.88 0.80
Urval 2 12.88 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, filosofi på Göteborgs universitet 12.88 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 24 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, filosofi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 0.90
Urval 2 15.35 0.90
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, filosofi på Göteborgs universitet 16.09 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 34 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, filosofi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg