Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L309

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 0.00 0.75 0.00 0.00
Urval 2 17.45 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2019 sökte 66 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, matematik vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.85
Urval 2 21.85
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, matematik på Göteborgs universitet 21.85 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 6 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, matematik vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg