Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L317

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 1.00
Urval 2 18.30 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, engelska på Göteborgs universitet 18.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 32 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, engelska vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg