Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L334

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 31 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.22 16.76
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska på Göteborgs universitet 16.22 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 43 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 0.50
Urval 2 21.30 1.15
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska på Göteborgs universitet 21.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 39 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 19.37 0.75 0.00
Urval 2 15.26 0.35
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 36 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.35 19.43 0.90
Urval 2 12.35 19.43 0.90 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska på Göteborgs universitet 12.35 i urvalsgrupp BI, 19.43 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 41 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg