Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L340

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, idrott och hälsa på Göteborgs universitet 15.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 32 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 1.05
Urval 2 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, idrott och hälsa på Göteborgs universitet 15.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg