Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Biologi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L029

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.33 20.35 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Biologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.33 i urvalsgrupp BI, 20.35 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 77 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Biologi vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg