Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L031

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 18.23 0.90 0.00 3.00
Urval 2 18.18 18.23 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 444 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Engelska vid Göteborgs universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 10 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg