Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Geografi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L033

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.20 1.10 0.00 0.00
Urval 2 15.20 15.20 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Geografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 107 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Geografi vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 7 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg