Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L308

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 14.96 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2020 sökte 147 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 16 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 20.81 1.25 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 20.81 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 122 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Matematik vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg