Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L343

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 1.20
Urval 2 20.10
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, engelska på Göteborgs universitet 16.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, engelska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 0.95
Urval 2 17.49 0.95
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, engelska på Göteborgs universitet 20.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, engelska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 10.12 99.99 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 10.12 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 14 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, engelska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg