Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L347

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.08 2.00
Urval 2 2.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.08 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 14.72
Urval 2 19.27 14.72
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 19.27 i urvalsgrupp BI, 14.72 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 7 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg