Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L349

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 18.49 1.10 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2020 sökte 74 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 0.00 0.95 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2019 sökte 45 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.32 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 15.85 0.85
Urval 2 15.60 14.75 0.75
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik på Göteborgs universitet 17.50 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 108 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 18.65 0.95 0.00
Urval 2 14.55 18.65
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 65 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 1.15 99.99
Urval 2 13.80 1.15 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 61 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 18.50 1.10 99.99 0.00
Urval 2 15.25 18.50 1.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 46 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg