Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L428

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.56 16.61 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.56 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 61 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.99 0.70 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 80 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 1.95 0.00
Urval 2 17.71 1.95
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 19 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 0.95 0.00
Urval 2 17.79 19.64 0.85
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 94 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 0.80 0.00
Urval 2 16.40 0.60
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 62 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg