Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, spanska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L464

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 0.55
Urval 2 15.82 0.40
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, spanska på Göteborgs universitet 15.82 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 32 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, spanska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 1.00 0.00
Urval 2 21.20 1.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, spanska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, spanska vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg