Antagningspoäng för Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19773

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 18.97 1.05 0.00 0.00
Urval 2 19.84 18.97 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.84 i urvalsgrupp BI, 18.97 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1357

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2020 sökte 1357 personer till Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 272 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.11 17.15 0.50 0.00 3.00
Urval 2 0.00 14.95 0.00 0.00 2.50
Höstterminen år 2020 hade Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.11 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 244 personer till Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.05 0.65 0.00 3.00
Urval 2 15.64 14.41 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 256 personer till Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.76 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.99 14.60 0.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2018 sökte 303 personer till Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 7 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 17.36 0.85 4.00
Urval 2 15.00 15.80 0.60
För höstterminen år 2017 hade Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 330 personer till Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.25 1.35 4.00
Urval 2 17.45 17.24 1.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

423

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 423 personer till Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.78 19.58 1.40 4.00
Urval 2 18.38 17.87 1.25 3.50
För höstterminen år 2015 hade Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.78 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

513

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 513 personer till Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 6 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 18.56 1.55 0.00
Urval 2 18.44 17.81 1.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 515 personer till Audionomprogrammet vid Göteborgs universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg