Antagningspoäng för Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19716

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 19.05 0.95 0.00 4.00
Urval 2 14.21 16.77 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

364

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 364 personer till Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 25 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 28 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.83 16.38 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.83 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2019 sökte 254 personer till Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 15 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 11 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 14.32 0.40 0.00
Urval 2 16.75 18.77 0.55 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 14.32 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 294 personer till Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 19 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 16.29 0.80 4.00
Urval 2 16.05 12.75 0.50 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 298 personer till Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 18.03 0.70 3.00
Urval 2 16.70 10.76 0.95 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 298 personer till Biologi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 27 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 19 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg