Antagningspoäng för Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19744

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 16.46 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.49 16.46 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2020 sökte 206 personer till Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 12 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 12 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 16.36 1.05 0.00 0.00
Urval 2 13.20 0.00 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2019 sökte 139 personer till Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 9 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 18.73 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.14 14.88 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 18.73 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 199 personer till Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 10 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 19.40 1.05 0.00
Urval 2 16.66 19.40 0.80
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 208 personer till Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 12 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 11 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 17.75 1.30 4.00
Urval 2 18.05 17.71 1.15 3.50
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 235 personer till Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 20.96 1.10 0.00
Urval 2 17.53 1.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 20.96 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 273 personer till Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 9 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 20.77 1.10 0.00
Urval 2 18.00 20.77 1.00
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 20.77 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 277 personer till Europaprogrammet, Historia vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 10 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg