Antagningspoäng för Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19749

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.16 20.00 1.00 0.00 4.00
Urval 2 19.31 20.00 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.16 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

652

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

23

Under HT2020 sökte 652 personer till Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 11 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 11 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 21.70 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.27 19.58 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2019 sökte 472 personer till Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 8 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 19.50 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.30 19.50 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2018 sökte 643 personer till Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 19.55 1.25 0.00
Urval 2 19.00 19.55 1.20
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

678

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 678 personer till Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 10 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.26 19.70 1.35 0.00
Urval 2 19.80 19.55 1.25
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.26 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

776

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 776 personer till Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.60 1.45 0.00
Urval 2 20.20 17.02 1.40 3.50
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

826

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 826 personer till Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 8 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.60 1.60 0.00
Urval 2 19.50 20.60 1.40
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

829

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 829 personer till Europaprogrammet, Statsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 7 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg