Antagningspoäng för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19711

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.92 16.41 0.60 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.92 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 255 personer till Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.83 0.85 2.00
Urval 2 13.63 13.40 0.40 4.00
För höstterminen år 2016 hade Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

272

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 272 personer till Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.37 16.94 1.00 4.00
Urval 2 16.42 15.00 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.37 i urvalsgrupp BI, 16.94 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 359 personer till Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.22 18.31 1.15 0.00
Urval 2 17.90 16.94 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.22 i urvalsgrupp BI, 18.31 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

421

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 421 personer till Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 2 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg