Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-2L010

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.49 11.90 0.25 99.99 3.00
Urval 2 12.90 11.90 0.55 3.00
För vårterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.49 i urvalsgrupp BI, 11.90 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

24

Under VT2016 sökte 140 personer till Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 0 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 0 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg