Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29804

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.81 0.45 0.00 3.50
Urval 2 15.55 16.28 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

816

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

115

Under HT2020 sökte 816 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 205 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 8 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 6 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 13.33 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 13.33 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2020 sökte 23 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.96 15.20 0.00 0.00 3.50
Urval 2 13.54 15.20 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.96 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2019 sökte 715 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 166 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 21 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 16 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 15.04 0.30 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

128

Under HT2018 sökte 783 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 164 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 14 var män och 136 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 128 personer varav 11 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.93 14.17 0.25 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.93 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

516

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

97

Under VT2018 sökte 516 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 16 var män och 124 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 97 personer varav 12 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 16.12 0.60 3.00
Urval 2 13.80 15.35 0.20 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

946

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 946 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 208 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 10 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 12 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.30 0.60 3.00
Urval 2 12.00 12.86 3.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

640

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under VT2017 sökte 640 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 164 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 11 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 12 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 16.70 0.80 3.50
Urval 2 15.70 15.10 0.45 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1170

Antagna urval 1

121

Antagna urval 2

121

Under HT2016 sökte 1170 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 222 i första hand. Totalt antogs 121 personer i det första urvalet varav 17 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 121 personer varav 15 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.89 0.70 3.00
Urval 2 13.69 14.00 0.35 3.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

761

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under VT2016 sökte 761 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 206 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 20 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 14 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.82 16.42 0.85 4.00
Urval 2 15.40 15.81 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.82 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1233

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 1233 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 227 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 9 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 13 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.35 0.75 4.00
Urval 2 14.65 14.69 0.55 3.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

700

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under VT2015 sökte 700 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 180 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 7 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 7 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.52 0.85 0.00
Urval 2 16.70 15.06 0.75
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.52 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1085

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 1085 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 208 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 10 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.83 15.55 0.60 4.00
Urval 2 14.90 14.91 0.50 4.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.83 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

567

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under VT2014 sökte 567 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Göteborgs universitet varav 157 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 6 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 7 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg