Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29801

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.80 12.71 0.00 0.00 3.00
Urval 2 12.44 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 11.80 i urvalsgrupp BI, 12.71 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 120 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 13.71 0.15 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 13.71 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under VT2018 sökte 118 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 1 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 17.17 0.45 3.50
Urval 2 12.10 15.14
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 169 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.16 0.60 4.00
Urval 2 13.38 13.56 0.15 4.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.16 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under VT2017 sökte 122 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 1 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 2 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.38 16.62 0.50 3.50
Urval 2 13.50 11.88 0.45 3.50
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.38 i urvalsgrupp BI, 16.62 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 188 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 4 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 15.65 0.50 3.50
Urval 2 12.65 12.09 0.10 3.50
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under VT2016 sökte 144 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 4 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 5 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.40 0.60 4.00
Urval 2 13.70 13.10 0.30 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 210 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 5 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 5 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 15.14 0.50 3.00
Urval 2 13.50 12.84 0.20
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 15.14 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under VT2015 sökte 147 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 4 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 4 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 17.10 0.70 4.00
Urval 2 14.75 14.91 0.35 4.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 184 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 7 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 9 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 16.46 0.20 3.00
Urval 2 11.83 14.53 0.35
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under VT2014 sökte 115 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 3 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 5 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg