Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29806

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 16.75 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.73 16.75 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.39 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

325

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 325 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.54 14.66 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.54 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

25

Under VT2019 sökte 189 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 17.81 0.70 0.00 0.00
Urval 2 15.69 13.46 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 296 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 14.77 0.65 0.00 4.00
Urval 2 12.66 12.08 0.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 14.77 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

25

Under VT2018 sökte 209 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.98 17.08 1.10 0.00
Urval 2 18.80 15.63 1.05
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.98 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

365

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 365 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 16.19 0.85 0.00
Urval 2 17.90 16.13 0.65
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2017 sökte 277 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.37 1.00 0.00
Urval 2 17.50 15.65 0.85
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

489

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 489 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.30 1.00 0.00
Urval 2 16.05 15.86 0.90
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

357

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under VT2016 sökte 357 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 5 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.30 1.10 0.00
Urval 2 17.90 15.55 1.10
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

488

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 488 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 8 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.20 1.05 0.00
Urval 2 17.11 15.60 1.00 3.50
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

370

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under VT2015 sökte 370 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 10 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 12 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 16.90 1.10 0.00
Urval 2 18.00 15.40 0.80
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

479

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 479 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.30 0.90 0.00
Urval 2 16.49 17.30 0.70
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under VT2014 sökte 264 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 10 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 6 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg