Antagningspoäng för Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19764

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 16.09 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2019 sökte 104 personer till Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 8 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg