Antagningspoäng för Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19756

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 19.32 1.25 0.00 0.00
Urval 2 19.06 19.32 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 19.32 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2018 sökte 352 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 14 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.03 19.20 1.25 0.00
Urval 2 19.03 19.20 1.25
För höstterminen år 2017 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.03 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

326

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 326 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 17 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.71 19.62 1.30
Urval 2 19.71 18.72 1.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning på Göteborgs universitet 19.71 i urvalsgrupp BI, 19.62 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

411

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 411 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 15 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.55 20.87 1.40 0.00
Urval 2 19.98 20.49 1.35
För höstterminen år 2015 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.55 i urvalsgrupp BI, 20.87 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

455

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 455 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 13 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.73 1.40 0.00
Urval 2 20.58 20.90 1.40
För höstterminen år 2014 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.73 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 472 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning vid Göteborgs universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg