Antagningspoäng för Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19757

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.09 17.45 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.76 17.45 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.09 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2018 sökte 232 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 17 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 19.05 1.20 0.00
Urval 2 18.46 19.05 1.20
För höstterminen år 2017 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 246 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 14 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 17.15 1.25
Urval 2 19.50 17.90 1.25
Under terminen HT2016 hade utbildningen Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning på Göteborgs universitet 19.50 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 276 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 25 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 19 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 20.61 1.30 0.00
Urval 2 19.50 19.50 1.25
För höstterminen år 2015 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 20.61 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

364

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 364 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 11 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 14 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 20.65 1.45 0.00
Urval 2 19.55 20.40 1.35
För höstterminen år 2014 hade Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 20.65 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

370

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 370 personer till Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning vid Göteborgs universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 15 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 17 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg