Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19770

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.09 20.87 1.35 0.00 4.00
Urval 2 20.94 20.68 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 20.87 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

5962

Antagna urval 1

290

Antagna urval 2

270

Under HT2020 sökte 5962 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1525 i första hand. Totalt antogs 290 personer i det första urvalet varav 96 var män och 191 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 270 personer varav 88 var män och 179 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.78 20.70 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.42 20.44 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Juristprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.78 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

4949

Antagna urval 1

370

Antagna urval 2

320

Under HT2019 sökte 4949 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1279 i första hand. Totalt antogs 370 personer i det första urvalet varav 116 var män och 253 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 106 var män och 213 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.78 20.36 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.31 20.29 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.78 i urvalsgrupp BI, 20.36 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

5672

Antagna urval 1

370

Antagna urval 2

320

Under HT2018 sökte 5672 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1201 i första hand. Totalt antogs 370 personer i det första urvalet varav 131 var män och 237 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 108 var män och 208 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.73 1.45 4.00
Urval 2 20.42 20.67 1.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.73 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

5737

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

310

Under HT2017 sökte 5737 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1180 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 114 var män och 231 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 310 personer varav 93 var män och 214 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 20.96 1.45 4.00
Urval 2 20.61 20.73 1.45 4.00
För höstterminen år 2016 hade Juristprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 20.96 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5911

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

260

Under HT2016 sökte 5911 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1220 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 113 var män och 204 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 260 personer varav 97 var män och 161 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 21.16 1.50 4.00
Urval 2 21.00 21.16 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Juristprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 21.16 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

6433

Antagna urval 1

360

Antagna urval 2

240

Under HT2015 sökte 6433 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1306 i första hand. Totalt antogs 360 personer i det första urvalet varav 129 var män och 225 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 84 var män och 153 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 21.30 1.50 4.00
Urval 2 21.20 21.12 1.50 4.00
För höstterminen år 2014 hade Juristprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 21.30 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6793

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

260

Under HT2014 sökte 6793 personer till Juristprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1313 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 106 var män och 190 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 260 personer varav 95 var män och 165 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg