Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19750

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 17.08 0.85 0.00 4.00
Urval 2 18.17 15.70 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1071

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

160

Under HT2020 sökte 1071 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 226 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 27 var män och 143 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 34 var män och 126 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 17.72 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.99 16.30 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 17.72 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

846

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

160

Under HT2019 sökte 846 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 208 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 30 var män och 138 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 36 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 17.21 1.00 0.00 3.50
Urval 2 17.40 16.57 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

998

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

150

Under HT2018 sökte 998 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 199 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 28 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 25 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 17.90 1.05 3.50
Urval 2 17.78 16.60 0.90 3.50
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1068

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

145

Under HT2017 sökte 1068 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 234 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 19 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 27 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 18.54 1.20 4.00
Urval 2 19.55 18.10 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1222

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2016 sökte 1222 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 238 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 18 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 18 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.55 19.30 1.25 4.00
Urval 2 19.40 17.36 1.10 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.55 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1369

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2015 sökte 1369 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 268 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 15 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 23 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 21.00 1.30 0.00
Urval 2 19.80 20.00 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 21.00 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1341

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 1341 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 267 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 19 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg